Terms and conditions
Last Updated on Aug 13th, 2020
MĂRCI ÎNREGISTRATE

”G.B.P. Dental SRL” este marcă înregistrată a Asociatiei Societatea Romana de Stiinte Dentare, Bucuresti, Romania.

Toate mărcile înregistrate, logo-urile, adresele site-urilor web, numele produsului sau modelului sau derivaţii care descriu produsele G.B.P. Dental SRL sau Afiliaţilor G.B.P. Dental SRL, suportul sau serviciile sau cele care conţin cuvântul „G.B.P. Dental SRL” care sunt incluse în conţinutul site-ului (împreună, Mărci G.B.P. Dental SRL) sunt mărci înregistrate şi/sau proprietatea G.B.P. Dental SRL sau a Afiliaţilor / Furnizorilor G.B.P. Dental SRL. Orice listă a mărcilor înregistrate G.B.P. Dental SRL (sau a altor mărci înregistrate) de pe acest site este actualizată periodic dar nu vor fi considerate ca toate mărcile înregistrate (sau alte mărci) incluse în lista G.B.P. Dental SRL.

Orice utilizare a mărcilor G.B.P. Dental SRL sau permutări în acest sens (cu excepţia celor autorizate special de G.B.P. Dental SRL în scris) este strict interzisă.

Orice produs sau nume de companie menţionate în acest site pot fi mărci înregistrate ale proprietarilor lor respectivi.

CONŢINUTUL UTILIZATORULUI- INFORMAŢII/MATERIAL TRANSFERATE SAU OFERITE

În aceste Clauze, Conţinutul Utilizatorului este o informaţie sau un alt conţinut, care este sau poate fi oferit G.B.P. Dental SRL sau introdus sau descărcat de către Utilizator prin intermediul acestui site sau prin mijloacele respective, inclusiv (fără limită) fotografii, imagini video şi alte imagini, materiale audio, grafice, fişiere de documente sau de date, informaţii referitoare la persoane fizice şi la alte persoane, mesaje, e-mail şi alte comunicaţii, fişiere, texte, opinii, setări de personalizare şi alte informaţii.

Prin transferarea conţinutului Utilizatorului în acest site sau transmiterea sau punerea la dispoziţie a conţinutului Utilizatorului spre alţi Utilizatori sau G.B.P. Dental SRL şi Afiliaţii G.B.P. Dental SRL, ca urmare a sau din considerente ale site-ului, Serviciilor sau utilizării conţinutului Site-ului sau printr-o altă modalitate, Utilizatorul asigură automat (sau garantează că proprietarul unui astfel de conţinut al Utilizatorului asigurat special) G.B.P. Dental SRL, Afiliaţilor G.B.P. Dental SRL şi reprezentanţilor lor un drept perpetuu, fără drepturi de autor, irevocabil şi non-exclusiv şi o licenţă de utilizare (inclusiv utilizarea comercială şi exploatarea) copie, sub-licenţa, reproducerea, modificarea, adaptarea, publicarea, traducerea, performanţa publică, afişarea şi distribuirea conţinutului Utilizatorului (incluzând orice idei, concepte, know-how şi tehnici conţinute în cadrul site-ului) şi de creare a lucrărilor derivative din acesta şi încorporarea conţinutului de Utilizator (sau a oricărei părţi din cadrul acestuia) în orice formă, mediu sau tehnologie cunoscută în prezent sau dezvoltată în întreaga lume. În plus, Utilizatorul garantează că posedă drepturile necesare de a acorda această licenţă şi că aşa-numitele „drepturi morale” din orice conţinut al Utilizatorului a fost abandonat. Întregul conţinut al Utilizatorului va fi considerat ne-confidenţial, fără să se supună nici unor restricţii de utilizare şi nici un conţinut al Utilizatorului nu se va supune nici unei obligaţii sau confidenţe din partea G.B.P. Dental SRL.

Totuşi, această secţiune nu se aplică nici unei informaţii personale oferite de un Utilizator care îl identifică. Aceasta va fi prelucrată doar aşa cum a fost introdusă în secţiunea de informaţii personale sau în formularul de înregistrare pentru aceasta sau referitor la site-urile web ale G.B.P. Dental SRL, oriunde altundeva în aceste Clauze sau în orice alte clauze sau condiţii care se aplică în special oricărei tranzacţii relevante (dacă există) dintre Utilizator şi orice Afiliaţi G.B.P. Dental SRL.

PREȚURI ȘI CONDIȚII DE PLATA

Taxele, onorariile și cotizatiile publicate pe acest site se achita in conditiile specificate pe facturile emise de catre G.B.P. Dental SRL. În cazul plăților efectuate cu întărziere se vor calcula penalități de 0,1% pe zi de intărziere, calculate la valoarea debitului restant. Valoarea penalităților poate depăși valoarea debitului. Cotizația de mebru este valabilă și se plătește pentru o perioadă de 365 de zile calendaristice. Neplata cotizației atrage după sine pierderea calității de membru. Taxele, onorariile și cotizațiile publicate pe acest site pot fi returnate plătitorului numai în cazul anulării evenimentului pentru care beneficiarul a efectuat plata corespunzătoare.

CONŢINUTUL UTILIZATORULUI INTERZIS SAU RESTRICŢIONAT

Afişaje Sau Comunicaţii Neavenite

G.B.P. Dental SRL restricţionează transmiterea, distribuţia, diseminarea, transferul, trimiterea, supunerea, partiţia şi stocarea în, prin intermediul sau prin utilizarea acestui site (împreună, transferul) conţinutului Utilizatorului pe care îl consideră (în condiţii de confidenţialitate) neavenit sau lipsit de bun simţ.

Un astfel de conţinut al Utilizatorului include (fără limită) comunicaţii cu- conţinut pornografic, profan, sexist, xenofob, calomniator, înşelător, vulgar, obscen sau ofensiv- materiale denigratoare etnice, rasiste sau religioase sau epitete derogatoare- incitare la violenţă, ură sau activitate ilicită- descrierea abuzului faţă de copii, pornografia infantilă, imagini sugestive sexual- reclame, sondaje şi concursuri- informaţii contra cost referitoare la titluri de valoare publice listate şi materiale care pot provoca orice responsabilităţi civile sau penale prevăzute în orice lege.

G.B.P. Dental SRL interzice transferul sau folosirea conţinutului Utilizatorului sau transmiterea conţinutului Utilizatorului cu un scop sau efect primar sau secundar- de a vinde, distribui sau promova arme de foc, arme sau substanţe periculoase, proiecte de realizare rapidă a banilor, scrisori în lanţ sau piramidă, oferte frauduloase sau alte oferte ilegale- de a înregistra o altă adresă de e-mail în afară de a dumneavoastră- de a modifica datele în licitaţii sau alte pieţe (inclusiv pieţele publice de titluri de valoare citate)- de a ameninţa sau a hărţui pe alţii- de a întrerupe discuţii sau a crea o identitate falsă în scopul de a-i înşela pe alţii- a transmite cereri sexuale de la, pentru şi unui minor- de a face remarci sau comentarii rasiste- pentru a impresiona orice persoană sau a reprezenta în mod eronat afilierea dumneavoastră cu orice persoană sau entitate. Utilizatorul nu va face reclamă sau nu va oferi spre vânzare sau cumpărare de bunuri sau servicii în orice scop comercial, doar dacă Forumul sau Serviciul respectiv permite acest lucru în mod expres.

G.B.P. Dental SRL îşi rezervă dreptul (dar nu acceptă nici o obligaţie) de a şterge sau a restricţiona accesul Utilizatorilor la conţinutul relevant al Site-ului şi/sau conţinutul Utilizatorului şi/sau de a transmite conţinutul Utilizatorului relevant şi/sau informaţii referitoare la utilizator (inclusiv informaţii personale) oricărei autorităţi relevante în care conţinutul Utilizatorului este transferat în cazul încălcării sau suspiciunii de încălcare a oricăror dintre aceste Clauze (sau în sensul lor sau altor reguli sau clauze aplicabile) sau a oricăror legi sau regulamente aplicabile, fără nici o cerere sau plângere de a fi iniţiat sau dovedit în mod formal.

Materialele Protejate De Dreptul De Autor şi Alte Drepturi De Proprietate Intelectuală

G.B.P. Dental SRL interzice transferarea conţinutului în care apar muzică, software, imagini (statice sau în mişcare), lucrări literare sau artistice sau alte materiale protejate de legile de proprietate intelectuală (sau care pot încălca drepturile de proprietate intelectuală a altor persoane), cu excepţia cazului în care Utilizatorul deţine sau controlează drepturile exclusive în acest sens sau a primit toate acordurile necesare (pe care Utilizatorul le garantează în cazul în care un astfel de conţinut este transferat). G.B.P. Dental SRL interzice transferarea unor materiale actuale sau suspectate de drepturi de autor, a căror utilizare nu este autorizată, sau materiale contrafăcute.

Informaţii personale

Cu excepţia informaţiilor personale ale unui Utilizator oferite de către acel Utilizator pentru înregistrare şi/sau în scopurile de deschidere de cont sau (dacă este cazul) informaţii personale referitoare la alte persoane fizice cunoscute de un Utilizator pentru introducerea în contul de adresă interactivă a Utilizatorului, G.B.P. Dental SRL interzice transferarea oricărui conţinut de Utilizator care extrage informaţii personale sau private privind orice persoană sau entitate, inclusiv număr (numere) de telefon, adrese de e-mail sau fizice, numere de cont ale Utilizatorului, parole şi informaţii financiare.

În cazul în care informaţiile personale referitoare la, sau imagini ale altei persoane fizice sunt transferate de către Utilizator pentru includerea în acel cont de adrese online ale Utilizatorului, album foto (sau în orice alt scop), Utilizatorul garantează că acea persoană (subiectul informaţiei) şi-a dat acordul pentru această operaţiune şi pentru prelucrarea datelor, indusă de aceasta, şi orice altă utilizare a unui asemenea conţinut al Utilizatorului de către aceste Clauze sau în acest Site.

„Spam”(Mesaj de întrerupere) şi Transferarea unor materiale distructive

Toate formele de mesaje de întrerupere sau e-mail inutil, incluzând transferarea sau transmiterea unor acţiuni multiple nesolicitate către diferite grupuri de discuţie, liste de transmitere şi toate activităţile care facilitează mesajele de întrerupere, sunt interzise în sau prin intermediul acestui site. Cu excepţia cazurilor în care defecţiunile actuale (unde se pot calcula rezonabil) depăşesc acest număr (caz în care defecţiunile actuale vor fi plătibile de către Utilizator), prin modalitatea de daune contractuale prestabilite, sunteţi de acord să achitaţi G.B.P. Dental SRL 10 RON pentru fiecare articol de „mesaj de întrerupere” trimis prin contul dumneavoastră de Utilizator ca încălcare a acestor Clauze.

G.B.P. Dental SRL interzice transferarea programelor de computer, fişierelor şi a altor materiale care conţin caracteristici distructive şi de întrerupere precum virusuri, fişiere corupte, fişiere „ascunse” (ca fişiere cu imagini cu fişiere audio incluse), viermi, troieni, virusuri pentru folosirea defilării, prezentarea de ecrane multiple şi alte activităţi care pot întrerupe integritatea site-ului web sau funcţionarea sau comunicarea online în general.

REVIZUIREA CONŢINUTULUI DE UTILIZATOR DE CĂTRE G.B.P. Dental SRL

Prin intermediul acestui site, G.B.P. Dental SRL oferă doar o „jurisdicţie” pentru utilizatori pentru a accesa anumite servicii specificate, Utilităţi şi/sau informaţii. G.B.P. Dental SRL nu poate şi nu se va face responsabilă pentru examinarea, revizuirea, editarea, cenzurarea sau efectuarea altor proceduri de filtrare şi control al conţinutului de Utilizator sau pentru comportamentul Utilizatorilor al conţinutului de Utilizator sau conţinutul Site-ului.

Cu toate acestea, G.B.P. Dental SRL poate, dar nu va fi obligată să revizuiască, fie manual, fie prin mijloace automate, întregul conţinut de Utilizator care este sau poate fi transferat pe acest site şi să monitorizeze sau să revizuiască orice zone ale acestui site în care Utilizatorii transmit sau trimit prin poştă comunicate sau comunică unul cu celălalt sau cu G.B.P. Dental SRL (dacă este aplicabil) inclusiv camerele de chat, grupurile de ştiri, consiliile de actualităţi, paginile de comunitate, albumele de fotografii, paginile de web personale sau alte domenii de utilizare şi forumuri (Forumuri), dacă este aplicabil. G.B.P. Dental SRL îşi rezervă dreptul (dar respinge orice obligaţie), de a refuza, a nu trimite, a nu utiliza, înlătura, amenda, nega accesul şi/sau de a şterge orice conţinut de Utilizator, fără notificare, pe care le consideră la propria sa latitudine ca fiind un act neavenit şi lipsit de gust sau care de altfel încalcă aceste Clauze (sau sensul lor) şi fără o cerere de plângere sau solicitare cu privire la conţinutul de Utilizator relevant să fie iniţiat sau dovedit formal. G.B.P. Dental SRL îşi rezervă dreptul (dar nu este obligată) să coopereze cu orice autorităţi legale sau ca răspuns al Curţii şi a altor cereri oficiale ce solicită ca G.B.P. Dental SRL să elimine identitatea oricui trimite conţinutul de Utilizator.

CONŢINUTUL UTILIZATORULUI ŞI UTILIZAREA SITE-ULUI FĂRĂ RESPONSABILITĂŢI

Materialele, informaţiile şi opiniile (care pot include conţinutul Utilizatorului) incluse şi/sau exprimate în sau prin Forumuri (sau prin intermediul oricărei modalităţi de accesare a conţinutului Utilizatorului) nu sunt neapărat acelea ale (sau andosate de) G.B.P. Dental SRL sau Afiliaţii G.B.P. Dental SRL sau entităţile respective. Întregul conţinut al Utilizatorului trebuie să fie considerat doar exprimări ale unor opinii şi nu declaraţii de fapt.

Orice conţinut al Utilizatorului şi/sau Servicii pe care le obţineţi sau utilizaţi, sau le transmiteţi prin intermediul acestui site, inclusiv utilizarea oricăror Forumuri, va fi la discreţia şi riscul dumneavoastră şi se supune persoanelor care renunţă şi limitărilor de responsabilităţi în aceste Clauze. Securitatea acestui site şi conţinutul Utilizatorului nu pot fi garantate.

Înţelegeţi că de fiecare dată când trimiteţi informaţii personale sau de alt tip online- de exemplu prin intermediul ferestrelor de mesaj sau a camerelor de chat şi a altor Forumuri- că informaţiile pot fi colectate şi folosite de persoane pe care nu le cunoaşteţi. În timp ce G.B.P. Dental SRL face toate eforturile comerciale rezonabile de a proteja datele dumneavoastră personale şi private, nu poate garanta securitatea oricărei informaţii pe care o transmiteţi online. Realizaţi asemenea transmiteri pe propria dumneavoastră răspundere. Cu excepţia cazului în care este vorba despre informaţii personale oferite de Utilizator în scopul înregistrării, sau deschiderii, sau actualizării contului Utilizatorului respectiv (referitor la care G.B.P. Dental SRL face toate eforturile comerciale rezonabile pentru a proteja intimitatea dumneavoastră), G.B.P. Dental SRL nu se va face responsabilă cu privire la (şi neagă orice responsabilitate referitoare la acesta) conţinutul Utilizatorului transmis într-un domeniu al site-ului proiectat ca (sau considerat a fi) o zonă de acces privată, personală şi limitată a site-ului care devine disponibilă altor persoane decât Utilizatorul care a transmis conţinutul Utilizatorului. În mod similar, G.B.P. Dental SRL nu va fi obligată în ceea ce priveşte (şi neagă toate responsabilităţile aferente) orice indisponibilitate a conţinutului Utilizatorului transmis unui domeniu al site-ului proiectat ca o zonă publică a site-ului sau altor Forumuri în care Utilizatorii, alţii decât Utilizatorul care a transmis conţinutul de Utilizator, poate obţine acces la un asemenea conţinut.

G.B.P. Dental SRL nu are obligaţia de a se implica în nici o dispută pe care o aveţi cu alţi Utilizatori sau în nici un incident din care faceţi parte cu alţi Utilizatori, sau care sunt afectate de către sau care au legătură cu acest site în orice alt mod.

G.B.P. Dental SRL neagă orice responsabilitate referitoare la orice conţinut de Utilizator, incluzând orice eroare, virus, defăimare, calomnie, obscenitate sau neconformitate cuprinsă în orice conţinut de Utilizator, ce intervin sau nu în cadrul legilor de drept de autor, calomnie, intimitate sau în alt caz, orice conţinut de Utilizator interzis şi orice alt conţinut de Utilizator.

G.B.P. Dental SRL neagă orice responsabilitate pentru folosire neautorizată (de către alţi Utilizatori) a conţinutului de Utilizator, şi neagă (fără limită) orice obligaţie de folosire a conţinutului de Utilizator care încalcă orice drept de autor, drepturi de marcă înregistrată sau orice drepturi de proprietate intelectuală ale oricărui alt Utilizator sau persoană.

Utilizatorul este unicul responsabil pentru orice defecţiune (inclusiv conţinutul site-ului) rezultând din utilizarea (sau introducerea) a oricărui conţinut de Utilizator sau a site-ului (inclusiv dispute şi incidente descrise în secţiunile anterioare) şi tranzacţiile respective sau evenimente.

G.B.P. Dental SRL nu va avea nici o răspundere pentru accesul neautorizat la contul Utilizatorului, sau retransmiterea automată de mesaje şi/sau virusuri (cauzate de virusuri sau în alt mod) către persoane ale căror date au fost introduse de către un Utilizator pentru includere în orice fişier de adrese on line disponibil prin acest site.

Limitările şi excluderile de obligaţii în aceste Clauze se aplică indiferent dacă obligaţia este bazată pe încălcarea contractului, ofensă (inclusiv neglijenţa sau defecţiunea), obligaţia strictă, încălcarea garanţiilor sau orice altă teorie legală.

STOCAREA ŞI PIERDEREA CONŢINUTULUI DE UTILIZATOR

În cazul în care G.B.P. Dental SRL oferă facilităţi e-mail, găzduire pagini web sau alte servicii prin intermediul acestui site ce implică punerea la dispoziţie a spaţiului de stocare al computerului, sau referitor la alte Servicii relevante, G.B.P. Dental SRL îşi rezervă dreptul de a impune şi de a schimba limitele şi/sau restricţiile (temporare sau altfel) la utilizarea Serviciilor, incluzând, fără limitare, limitele în memorie oferite cu privire la spaţiul memoriei (de ex. o limită maximă totală şi/sau o limită maximă a dimensiunii per fişier /e-mail), timp/ momentul realizării fişierelor (de ex. e-mailuri mai vechi de 180 de zile), număr şi/sau dimensiune a fişierelor (de ex. un număr maxim de e-mailuri care pot fi trimise, stocate sau primite de către contul dumneavoastră), cantitatea de informaţii descărcate sau transferate sau orice alte criterii pe care G.B.P. Dental SRL le poate specifica. Fără a limita următorul paragraf, materialul care depăşeşte o astfel de limită poate fi şters sau neacceptat pentru o astfel de stocare. Utilizatorii nu pot vinde interactiv nici un spaţiu de stocare oferit prin intermediul acestui site.

G.B.P. Dental SRL nu se va face responsabilă pentru nici o pierdere, ştergere, îndepărtare sau eroare de trimitere pentru destinatarul intenţionat al conţinutului de Utilizator transferat în acest site, fie din cauza unui virus informatic, acces neautorizat sau altă modalitate. Utilizatorii sunt încurajaţi să reţină o copie de rezervă a întregului conţinut de Utilizator, iar Utilizatorii se obligă să facă acest lucru referitor la întregul conţinut de Utilizator transferat. G.B.P. Dental SRL îşi rezervă dreptul de a refuza accesul la acest site şi de a şterge conţinutul de utilizator oricând fără notificare.

SERVICII DE SITE ŞI CONŢINUT DE SITE FĂRĂ GARANŢII

Întregul conţinut al site-ului şi Serviciile sunt oferite „ca atare” şi „după disponibilitate” şi G.B.P. Dental SRL derogă în mod expres, în limita maximă permisă de legea respectivă, orice garanţie şi reprezentare de orice fel (Garanţii) referitoare la conţinutul site-ului şi Servicii, fie exprimate fie impuse, inclusiv orice garanţii impuse de vânzare, calitate satisfăcătoare, adaptare într-un scop anume şi neîncălcare a drepturilor de proprietate intelectuală ale terţilor.

Fără limitare:

G.B.P. Dental SRL nu oferă Garanţie asupra conţinutului Site-ul ca fiind potrivit, disponibil sau permis pentru utilizare în orice locaţie care este lipsită de virusuri sau cu interoperabilitate cu orice hardware, software sau conţinut sau cu abilitatea Utilizatorului acestui site de a accesa sau a interacţiona cu alţi furnizori de servicii, reţele, utilizatori, sau resurse informaţionale, informatice prin internet. Cei care accesează acest site şi utilizează conţinutul site-ului şi/sau Serviciile au responsabilitatea de a respecta legea şi regulamentele aplicabile, inclusiv orice legi locale aplicabile.

Deşi G.B.P. Dental SRL a încercat să verifice conformitatea, siguranţa şi actualitatea întregului conţinut al Site-ului, inclusiv produsul (cum se aplică), serviciile, suportul şi alte detalii şi descrieri obţinute de la terţi, G.B.P. Dental SRL nu oferă garanţie pentru exactitatea nici unei declaraţii din acest site. Orice materiale, produse, suport, servicii sau informaţii din sau la care se face referire în acest site pot fi expirate. G.B.P. Dental SRL nu se obligă să reactualizeze conţinutului Site-ului. G.B.P. Dental SRL refuză orice obligaţie sau responsabilitate pentru orice erori sau omisiuni în conţinutul Site-ului (cu excepţia celor de până acum după cum o astfel de persoană nu ar putea fi în conformitate cu garanţiile şi alte clauze şi condiţii referitoare la vânzările produsului sau serviciilor, dacă există, de către G.B.P. Dental SRL). Orice decizii bazate pe datele cuprinse în conţinutul Site-ului (sau conţinutul de Utilizator) sunt responsabilitatea unică a Utilizatorului.

G.B.P. Dental SRL nu oferă Garanţie că funcţiunile sau Serviciile disponibile prin site sau alte interacţiuni ale Utilizatorului cu site-ul vor fi disponibile în mod constant, fără întreruperi, sigure sau lipsite de erori, că defectele vor fi corectate sau că acest site sau serverul care îl face disponibil nu are virusuri sau alte componente periculoase. G.B.P. Dental SRL şi Afiliaţii G.B.P. Dental SRL nu îşi asumă responsabilitatea, şi nu sunt răspund pentru nici o daună (sau pierdere de informaţii), sau pentru virusuri care pot infecta computerul dvs. sau altă proprietate prin intermediul accesului dvs. la aceasta, sau pentru utilizarea acestui site, inclusiv pentru descărcări de imagini, software sau alt conţinut al site-ului. Dacă utilizarea conţinutului site-ului duce la necesitatea unui service, reparaţie sau corectare a echipamentului sau a informaţiilor, Utilizatorul îşi asumă toate costurile aferente.

Informaţiile din conţinutul site-ului (şi conţinutul de Utilizator) nu constituie o consiliere juridică, profesională, financiară sau medicală şi nu trebuie să constituie o bază. Conţinutul site-ului care cuprinde declaraţii de căutare sau declaraţie de intenţie nu trebuie să constituie o bază. G.B.P. Dental SRL îşi rezervă dreptul de a nu acţiona în conformitate cu nici o astfel de declaraţie.

Acest site poate conţine referiri la produse şi Servicii specifice G.B.P. Dental SRL care nu pot fi sau nu pot fi pregătite şi disponibile într-o anumită locatie. Orice astfel de referire nu va fi considerată că sugerează sau garantează că orice astfel de produse sau servicii vor fi disponibile oricând şi în orice locatie.

În cazul în care legea aplicabilă interzice sau limitează excluderea garanţiilor G.B.P. Dental SRL după cum s-a prezentat mai sus, G.B.P. Dental SRL exclude, refuză şi limitează asemenea Garanţii doar în limita maximă admisă de legea aplicabilă.

TRANZACŢII CU TERŢI

Atunci când este posibil ca utilizatorii să facă tranzacţii prin intermediul acestui site (sau orice site în conexiune) cu o parte terţă (inclusiv alţi Utilizatori sau un furnizor de servicii sau vânzător de produse) care nu este G.B.P. Dental SRL, o astfel de tranzacţie (sau orice drepturi şi obligaţii vor apărea) va fi realizată doar între dumneavoastră şi terţi.

DESCĂRCĂRI SOFTWARE ŞI APLICAŢII ON LINE- RESTRICŢII ŞI DOCUMENTE DE RENUNŢARE LA DREPTURI

Orice programe de comandă, software, programe (inclusiv toate evoluţiile şi actualizările), exploratoare aleatoare de conectare, periferice şi alte aplicaţii, servicii sau utilităţi informatice şi software disponibile pentru Utilizatori în legătură cu sau pentru a facilita accesul la, orice abonament asociat cu acest site şi toate fişierele şi imaginile, încorporate în sau generate de software, programe şi alte materiale disponibile pentru descărcare, sau ca aplicaţie sau serviciu de la distanţă, de la conţinutul Site-ului (Utilităţi) sunt oferite prin suport şi serviciu pentru Utilizatori. Dreptul la Utilităţi (descărcate sau nu) nu este transferat Utilizatorilor şi este deţinut (ca şi drepturile de proprietate intelectuală aferente) de către G.B.P. Dental SRL, Afiliaţii G.B.P. Dental SRL sau furnizorii de licenţă respectivi.

Folosirea de către Utilizator a oricărei Utilităţi va fi guvernată de asemenea prin condiţiile oricăror documente asociate interactiv sau nu, licenţa de utilizator final sau alte contracte relevante şi Clauze şi condiţii specificate de către vânzătorul sau furnizorul de licenţă relevant (care va fi mai presus de aceste Clauze, în cazul unei neconcordanţe cu aceste Clauze). În cazul în care nici un contract de licenţă pentru utilizatorul final nu însoţeşte o Utilitate, Utilitatea vă este oferită prin licenţă pe baza unui contract de utilizator unic, non-transferabil, non-exclusiv, revocabil.

Utilităţile pot fi folosite doar după indicaţii în licenta aplicabilă. Utilizatorului îi este interzisă reproducerea, copierea împrumutul, închirierea, ingineria de inversare, Utilităţi de decompilare sau vânzare, cu excepţia cazurilor permise în mod special de EULA sau prin legea aplicabilă. Utilizarea neautorizată a utilităţilor încalcă dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală şi G.B.P. Dental SRL sau furnizorul de licenţă respectiv (după cum este cazul) îşi rezervă toate drepturile.

G.B.P. Dental SRL nu oferă nici o garanţie cu privire la exactitatea sau siguranţa rezultatelor sau produsul care rezultă din folosirea Utilităţilor. G.B.P. Dental SRL nu acceptă responsabilitatea pentru pierderea de date sau defecţiune cauzată de instalarea sau folosirea oricăror Utilităţi descărcate, sau nu oferă nici o altă Garanţie, nu acceptă nici o obligaţie referitoare la Utilităţi. G.B.P. Dental SRL recomandă ca Utilizatorii (iar Utilizatorii garantează acest lucru) să creeze întotdeauna şi să reţină o copie cu informaţii în computer (cu care sau în care Utilităţile să fie instalate sau folosite) înainte de a instala sau a folosi orice Utilităţi.

G.B.P. Dental SRL şi Afiliaţii G.B.P. Dental SRL (cu excepţia cazului în care este anume specificat in licenta aplicabila, dacă există) nu oferă sprijin sau asistenţă în folosirea, instalarea sau menţinerea unor Utilităţi, sau rezolvarea unor cazuri sau probleme care pot apărea ca rezultat al folosirii sau instalării Utilităţilor.

Sunteţi de acord că Utilităţile şi orice altă documentaţie însoţitoare şi/sau date tehnice pot fi supuse legilor şi regulamentelor aplicabile de control pentru export. Sunteţi de acord să nu exportaţi sau să reexportaţi Utilităţile, direct sau indirect, încălcând astfel de legi sau regulamente.

Descărcarea oricărei Utilităţi constituie o acceptare a acestor Clauze. Dacă nu sunteţi de acord cu aceste Clauze, nu aveţi permisiunea de a descărca nici o Utilitate sau documentaţie de însoţire interactivă.

CONŢINUTUL SITE-ULUI FĂRĂ OBLIGAŢII ŞI GARANŢII

G.B.P. Dental SRL, Afiliaţii G.B.P. Dental SRL toate celelalte persoane implicate în crearea, producerea, găzduirea şi livrarea conţinutului Site-ului nu se vor face responsabile pentru daune directe, indirecte, speciale, incidentale, consecvenţiale sau de pedeapsă, inclusiv în ceea ce priveşte pierderea de date, pierderea de profit, întreruperea afacerilor sau timpul intervenit sau daune de orice natură (inclusiv intervenţia unor neglijenţe şi a altor ofense) care rezultă din utilizarea, din imposibilitatea de utilizare, conţinutul Site-ului, chiar dacă G.B.P. Dental SRL sau o altă reprezentanţă autorizată a fost consiliată cu privire la posibilitatea unor asemenea daune.

Legea aplicabilă nu poate permite excluderile responsabilităţilor în această secţiune în toate cazurile. Exonerarea de obligaţie din această secţiune se aplică doar în limita maximă permisă de legea aplicabilă.

Responsabilitatea G.B.P. Dental SRL pentru daune sau pierdere (prin contract, neglijenţă, ofensă sau alte cazuri) nu va depăşi în nici un caz suma plătită de Utilizator pentru accesarea acestui site (cu excepţia cazului prevăzut de către legea aplicabilă obligatorie).

INFORMAŢII PERSONALE, INTIMITATE ŞI COOKIES (fişiere identificare a paginilor pe internet)

Prin introducerea datelor prin intermediul acestui site sau prin orice proces de înregistrare prin telefon:

Consimţiţi la prelucrarea datelor personale, ca de exemplu numele sau titlul dumneavoastră, adresa, numărul de telefon, detalii de contact şi alte detalii personale („Date Personale”), în conformitate cu clauzele notificate în secţiunea „Date personale” (sau denumită similar) a formularului de înregistrare/ introducere date sau a procesului de înregistrare prin telefon a acestui site.

Sunteţi de acord ca prelucrarea datelor dumneavoastră personale este necesară şi/sau dezirabilă pentru personalizarea vizitei dumneavoastră în acest site şi/sau acordarea şi controlarea accesului la acest site sau la părţi din acesta Utilizatorilor înregistraţi sau abonaţilor plătitori şi consimţiţi la o astfel de prelucrare.

În anumite împrejurări, G.B.P. Dental SRL poate căuta informaţii personale suplimentare ca de exemplu fotocopii ale documentelor de identificare sau cărţi de credit, de exemplu pentru verificarea identităţii sau în scopuri de prevenire a fraudei. În cazul în care astfel de informaţii suplimentare sunt oferite G.B.P. Dental SRL prin intermediul acestui site, vor fi de asemenea considerate „Informaţii Personale”.

G.B.P. Dental SRL poate acorda, pune la dispoziţie sau transmite Informaţiile Personale altor departamente şi direcţii G.B.P. Dental SRL şi Afiliaţii G.B.P. Dental SRL. G.B.P. Dental SRL nu va dezvălui Informaţiile Personale entităţilor sau persoanelor terţe, cu excepţia Afiliaţilor G.B.P. Dental SRL, fără consimţământul dumneavoastră, cu excepţia cazurilor de mai jos.

Informaţiile personale pot fi dezvăluite tertilor pentru a permite (1) realizarea contractelor din care faceţi parte sau în alte scopuri specificate în aceste Clauze sau în secţiunea „Informaţii Personale” (sau denumită similar) a introducerii formularului de înregistrare/date sau procesul de înregistrare prin telefon pentru acest site; sau (2) respectarea obligaţiilor legale la care se supun G.B.P. Dental SRL şi orice Afiliat G.B.P. Dental SRL.

Informaţiile personale pot fi extrase tertilor pentru a le permite oferirea serviciilor pentru sau din partea, sau la indicaţia G.B.P. Dental SRL sau Afiliaţilor G.B.P. Dental SRL. În aceste cazuri, G.B.P. Dental SRL ia măsuri pentru a asigura că respectarea cu politica de confidenţialitate a G.B.P. Dental SRL şi că astfel de destinatari (1) nu folosesc Informaţiile Personale în alte scopuri decât în cele permise.; (2) obţinerea şi prelucrarea Informaţiilor Personale doar cu condiţia de a asigura Informaţiile Personale de utilizare neautorizată şi adoptarea şi respectarea unor politici stringente similare şi Clauzei de protecţie şi utilizare a Informaţiilor Personale; şi (3) respectarea strictă a legilor aplicabile.

În cazul în care Informaţiile Personale sunt oferite în legătură cu tranzacţiile conectate la acest site cu referire la plăţi (ca de exemplu plata abonamentelor), G.B.P. Dental SRL poate transmite Informaţiile Personale la terti care sunt agenţii de impunere probabilă a creditului/fraudei sau terti care sunt de altfel implicati în prevenirea crimei, pentru a prelucra acceptabilitatea cărţii de credit deţinut sau a altor metode de plată sau pentru prevenirea crimei şi/sau pentru agenţii de prelucrare a cărţii de credit şi altor metode de plată. Informaţiile Personale transmise acelor terti pot necesita transferarea în Statele Unite ale Americii sau în alte locuri din afara U.E., pentru scopuri de prelucrare şi similare.

G.B.P. Dental SRL poate folosi, prelucra şi dezvălui fără restricţie orice informaţii anonime sau generice (inclusiv statisticile) în care nu puteţi fi identificaţi.

Puteţi solicita G.B.P. Dental SRL să informeze tertii la care Informaţiile Personale au fost comunicate în legătură cu corectările sau ştergerile acelor Informaţii Personale. Dacă G.B.P. Dental SRL nu deţine control asupra Informaţiilor Personale, G.B.P. Dental SRL va folosi în mod rezonabil eforturile sale pentru a modifica cererile dumneavoastră de corectare şi ştergere. Totuşi, în cazul în care Informaţiile Personale au fost transferate la plata cu cartea de credit şi alte anumite agenţii pentru prelucrarea plăţii, va fi nevoie să contactaţi astfel de agenţii direct dacă doriţi ca Informaţiile dumneavoastră Personale transferate la acele agenţii să fie rectificate sau şterse. G.B.P. Dental SRL nu îşi poate asuma şi exclude orice responsabilitate de rectificare sau de ştergere a Informaţiilor Personale care au fost transferate (cu consimţământul dumneavoastră) la unele agenţii ca de exemplu verificarea de credit sau fraudă, şi agenţii de prelucrare a plăţii care solicită şi/sau asumă controlul acelor informaţii. G.B.P. Dental SRL nu acceptă nici o obligaţie pentru obţinerea incorectă de credit generată de astfel de terti, sau orice alte consecinţe (inclusiv ratinguri adverse de credit) ale Informaţiilor Personale excluse şi utilizate după cum apare în secţiunea „Informaţii Personale” (sau intitulată similar) ale formularului de introducere a înregistrării/datelor sau procesul de înregistrare prin telefon pentru acest site, în aceste Clauze.

Prin accesarea acestui site, Utilizatorul acceptă şi este de acord ca G.B.P. Dental SRL, Afiliaţii G.B.P. Dental SRL sau furnizorii respectivi de produse pot trimite cookies (părţi mici de informaţii plasate pe programul de comandă al hard disk-ului dumneavoastră când accesaţi un site web sau părţi ale unui site web) în calculatorul dumneavoastră şi alte aparate de acces pentru a personaliza vizita dumneavoastră în acest site şi/sau să învăţaţi mai multe despre modalităţile de utilizare sau de căutare în timp ce vizitaţi acest site. Cookie poate conţine informaţii personale despre dumneavoastră şi poate fi de durată sau într-o singură sesiune.

GARANŢIE

Utilizatorul va garanta G.B.P. Dental SRL, Afiliaţii G.B.P. Dental SRL şi furnizorii, ofiţerii, agenţii, angajaţii lor ca şi furnizorii lor de servicii şi îi va proteja împotriva oricăror pierderi, costuri, proceduri, daune, cheltuieli (inclusiv costuri şi cheltuieli legale rezonabile) sau responsabilităţi intervenite în orice fel la oricare dintre ei ca rezultat al oricărei cereri de către o parte terţă rezultând din încălcarea sau nerespectarea de către Utilizator a oricărei interziceri sau restricţii asupra activităţilor Utilizatorului cu privire la acest site, conţinut în aceste Clauze, sau asupra oricăror supuneri, reprezentări sau garantări ale Utilizatorului conţinute în aceste Clauze şi cu privire la orice cerere de către orice persoană cu referire la problemele, responsabilităţile şi obligaţiile care au fost derogate de către G.B.P. Dental SRL în aceste Clauze.

Fără a se limita la generalitatea garanţiei sus-menţionate, Utilizatorul exonerează, garantează şi protejează G.B.P. Dental SRL, Afiliaţii G.B.P. Dental SRL, furnizorii, ofiţerii, agenţii, angajaţii lor ca şi furnizorii lor de servicii (care refuză responsabilitatea), cu privire la cererile, obligaţiile, costurile (inclusiv taxele legale), cheltuielile, solicitările şi pagubele (directe, indirecte şi consecvente), de orice natură, cunoscute sau necunoscute, suspectate sau nesuspectate, excluse sau neexcluse, cauzate prin orice modalitate de oricare dintre ele care intervin sau care se referă în orice fel la următoarele:

orice conţinut de Utilizator interzis sau restricţionat transferat de Utilizator sau orice utilizare a acestui site de către Utilizator (inclusiv utilizarea site-ului interzisă sau restricţionată de către Utilizator);

orice pierdere, ştergere, îndepărtare, corupere sau publicare a conţinutului de Utilizator transferat de către Utilizator; sau

– orice utilizare neautorizată a contului Utilizatorului sau compromiterea securităţii contului Utilizatorului prin eroarea de menţinere a confidenţialităţii parolelor contului Utilizatorului sau alte detalii de securitate,

şi alte evenimente de acest gen.

CONEXIUNEA PRIN HIPERTEXT CĂTRE ŞI DINSPRE ACEST SITE

Trebuie să obţineţi acordul scris al operatorului acestui site înainte de crearea oricărei legături către acest site. Legăturile profunde sunt strict interzise. Toate legăturile autorizate cu acest site trebuie să fie în pagina principală a acestui site, trebuie să clarifice faptul că acest site şi conţinutul Site-ului sunt distincte de site-ul web de la care se realizează legătura şi trebuie să stabilească faptul că acest site este deţinut şi/sau operat de G.B.P. Dental SRL.

G.B.P. Dental SRL sau părţile terţe (cu acord ca mai sus), pot oferi conexiuni prin hipertext către şi/sau de la alte site-uri web sau resurse Internet. Includerea acestor conexiuni în site-ul web este doar pentru convenienţă şi nu necesită andosare a celorlalte site-uri web de către G.B.P. Dental SRL sau nici o asociere cu operatorii acelui site. G.B.P. Dental SRL încurajează discreţia în căutarea site-urilor web proprii şi externe şi resurselor. Unele site-uri web pot conţine sau lega Utilizatorii la site-uri web ce cuprind informaţii care pot fi considerate neavenite sau ofensive. Site-uri web externe pot trimite propriile lor cookies Utilizatorilor, colecta informaţii şi/sau solicita informaţii personale.

Vizitarea unor site-uri web externe de către Utilizator prin intermediul legăturilor de la acest site este în întregime pe riscul Utilizatorului.

G.B.P. Dental SRL nu a confirmat acurateţea sau siguranţa nici unei informaţii din site-urile de web externe sau resurselor legate sau accesate prin intermediul acestui site, sau care duce la site (site-uri) G.B.P. Dental SRL. G.B.P. Dental SRL nu va fi responsabilă sau obligată de nici un conţinut, reclamă, produse, suport, servicii sau alte materiale din sau disponibile pe astfel de site-uri web sau resurse externe. G.B.P. Dental SRL nu va fi responsabilă pentru acurateţea, respectarea dreptului de autor, legalitatea sau decenţa materialului conţinut în site-urile web sau resursele externe. G.B.P. Dental SRL nu va fi responsabilă pentru şi refuză toate garanţiile, exprese şi implicite, cu privire la acurateţea, valabilitatea, legalitatea, respectarea dreptului de autor, decenţa şi celelalte a oricăror materiale sau informaţii conţinute în site-urile web sau resursele externe. G.B.P. Dental SRL nu va fi responsabilă, direct sau indirect, pentru daunele sau pierderea cauzată sau aşa-zis cauzată de către utilizarea sau bazarea pe orice conţinut, produse, suport sau servicii disponibile în sau prin orice site-uri web sau resurse externe.

Fără a limita cele de mai sus, G.B.P. Dental SRL nu reprezintă sau nu garantează securitatea oricărei informaţii (inclusiv cartea de credit şi alte informaţii personale) care i se pot solicita unui Utilizator şi de a oferi unei părţi terţe prin site-urile web legate şi Utilizatorul adresează orice cerere G.B.P. Dental SRL referitor la aceste probleme.

PLAȚI ONLINE

In cazul platilor online, plata serviciilor de pe acest website este efectuata prin intermediul solutiilor de plata online oferite de Romcard SA. In vederea eliminarii riscului ca datele dumneavoastra sa intre in posesia si sa fie folosite abuziv de terte persoane, Asociatia Societatea Romana de Stiinte Dentare si Romcard SA garanteaza securitatea sistemelor informatice. Informatiile privind datele cardului bancar (numar de card, data expirarii etc.) nu sunt transferate sau stocate, la nici un moment de timp, pe serverele Asociatia Societatea Romana de Stiinte Dentare sau pe serverele Romcard SA. In cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul dumneavoastra, sunt introduse direct in sistemele Visa sau MasterCard, iar in cazul in care cardul dumneavoastra a fost emis de catre o banca certificata in sistemul 3D Secure, autorizarea tranzactiei se face doar dupa autentificarea dumneavoastra in acest sistem – introducerea unui cod/parola secreta stiuta numai de dumneavoastra, similar codului PIN la tranzactiile de la ATM.”

REZILIEREA

Cu excepţia unui serviciu sau a unei accesări pentru care o taxă de abonament este plătibilă, Utilizatorul poate încheia privilegiile de folosire ale Serviciilor în acest site şi într-ul alt conţinut al Site-ului, oricând prin distrugerea tuturor conţinuturilor din site descărcate din acest site şi toate copiile, oriunde ar fi localizate sau instalate. Dreptul Utilizatorului de a folosi serviciile pe acest site şi alt conţinut al site-ului va fi încheiat imediat cu sau fără notificare prin propria iniţiativă a G.B.P. Dental SRL dacă utilizatorul nu respectă aceste Clauze.

În cazul în care un abonament sau altă taxă este plătibilă de către Utilizator cu privire la accesul şi utilizarea acestui site sau a Serviciului, Utilizatorul trebuie să informeze G.B.P. Dental SRL în scris (sau prin alte mijloace special autorizate) cu privire la dorinţa de încetare a abonamentului. În absenţa oricărei dispoziţii speciale contrare referitoare la abilitatea utilizatorului de a rezilia sau perioada de reziliere, Utilizatorul va avea dreptul de a rezilia Serviciul de abonament prin acordarea G.B.P. Dental SRL a unei notificări de cel puţin o lună întreagă calendaristică referitoare la această reziliere.

G.B.P. Dental SRL poate încheia accesul Utilizatorului sau înregistrarea prin acest site în cazul în care contul Utilizatorului nu este accesat sau dacă Utilizatorul nu se conectează în timpul unei perioade de trei luni sau mai mult (sau o astfel de perioadă stabilită de G.B.P. Dental SRL).

De asemenea, G.B.P. Dental SRL îşi rezervă dreptul de a încheia accesul Utilizatorului la site şi/sau contul său în condiţii de confidenţialitate oricând fără motiv (supunându-se returnării oricăror sume plătite în avans de către Utilizator cu referire la un astfel de acces în conformitate cu Clauzei aplicabile). În asemenea împrejurări, G.B.P. Dental SRL va face eforturi comerciale rezonabile pentru a trimite notificare de reziliere Utilizatorilor la ultima lor adresă de contact notificată sau la adresa de e-mail.

La reziliere, Utilizatorul trebuie să înceteze utilizarea şi să distrugă toate copiile pe care le deţine despre conţinutul Site-ului iar G.B.P. Dental SRL poate îndepărta sau şterge toate conţinuturile de Utilizator ale unui astfel de Utilizator, cu excepţia cazului în care o licenţă perpetuă a fost acordată de către G.B.P. Dental SRL de a folosi un anumit conţinut al site-ului contra unei taxe care a fost achitată. Fără a limita libertatea generală a G.B.P. Dental SRL de a şterge sau de a nega accesul la conţinutul Utilizatorului pentru orice motiv, în urma rezilierii, G.B.P. Dental SRL nu va avea obligaţia de a menţine nici un conţinut de Utilizator sau de a vă transmite orice mesaje dumneavoastră sau oricărei părţi terţe.

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Dacă orice dispoziţie a acestor Clauze nu se poate aplica, dispoziţia de neaplicare se va supune înlocuirii de către o dispoziţie valabilă, aplicabilă care se potriveşte cel mai bine cu intenţia dispoziţiei originale. Aceasta nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea dispoziţiilor rămase.

Fără a afecta documentele de renunţare la drepturi şi limitările de obligaţii în aceste Clauze, nici o plângere sau acţiune împotriva G.B.P. Dental SRL sau a Afiliaţilor G.B.P. Dental SRL nu poate fi adusă de către nici o persoană cu privire la sau care intervine în acest site, cu excepţia cazului în care o astfel de plângere sau acţiune este iniţiată şi notificată companiei G.B.P. Dental SRL în scris timp de un an de la data la care a intervenit prima dată cauza acestei acţiuni.

Angajaţii G.B.P. Dental SRL şi agenţii nu sunt autorizaţi să modifice aceste Clauze. Nimic din ceea ce este spus de nici o persoană în domeniul vânzării sau serviciului clienţi din partea G.B.P. Dental SRL nu trebuie înţeles ca o schimbare a acestor Clauze, sau ca o reprezentare autorizată, legală despre acest site sau natura sau calitatea produselor sau Serviciilor afişate sau un alt conţinut al site-ului. Titlurile în aceste Clauze sunt doar de formă şi nu vor avea nici un efect la realizarea acestor Clauze.

Apelurile către liniile de consiliere a clienţilor despre care se face vorbire sau la care se face referire în acest site pot fi monitorizate pentru scopuri de control al calităţii produselor şi serviciilor oferite.

Data intrării în vigoare: Bucureşti, România, 01.01.2013

Valabilitate: Nelimitată

Versiunea documentului: 2.0 (ultima modificare 25.07.2018)

Terms and conditions of use of the website
OPERATOR OF WEBSITE AND DEFINITIONS

The site is owned and managed by the Association of Romanian Society of Dental Sciences

Str. Calusei no. 7 sector 2, room 102, code 021 351, Bucharest

E-mail: office [at] srsd.eu

G.B.P. Dental SRL hereinafter

In these Terms: Services means any functions, facilities, applications, information or other services available through this website. Affiliates G.B.P. Dental SRL G.B.P. Dental SRL represents the association and any other entity which owns G.B.P. Dental SRL commercial contracts. Covenants are terms and conditions. Username or Your means any person who accesses or uses this site, with or without the G.B.P. Dental SRL and whether or not you are registered to use this website or any part of it or a member or registered user of service offered by this site. This website or site means the website (home page and web pages highlighted) or other information collected and / or applications operated by G.B.P. Dental SRL and available for access via physically linked or wireless networks such clauses are sent or from which Special reference is made about the user whose consent is required in connection with these Terms.

ACCESS AND USE OF THIS SITE

By accessing, browsing or downloading any part of this site or its content, or sending or transferring to this site, or any other use of this site and its content, whether as a registered user or as a unregistered visitor, you agree observe these Terms, without modification (which constitutes a legal agreement between you and G.B.P. Dental SRL) and all relevant applicable laws.

If your access to this Site, or any part thereof, or any services subject to payment of a subscription fee, G.B.P. Dental SRL can deny or suspend access if the fee is late or unpaid. You are responsible for obtaining appropriate software and hardware equipment and paying all telephone charges (or other networks) necessary to access and use this Site and the Services.

Access to the site or service can be limited to a maximum number of times and / or time in a given period of time. This site or parts of this website may contain adult or mature content reserved. To access and view this content you need to have (and to show that you have) at least 18 years. If you allow children to access and view this site, you are responsible for supervising such access and determining which content or service is suitable for children or not. Please note that this site or certain parts of this Web site is published by Children transmitting personal information about themselves.

You agree not to access the Site by any means other than through the interface provided by the G.B.P. Dental SRL for use in accessing the site.

OTHER TERMS, RULES, ETC.

These terms are in addition to other terms that may apply to users on distribution, license or sale agreement or clause, or other applicable contract clauses. Where this site or part of this site contain rules, regulations, codes of conduct, further terms or other directions to Users, Users shall respect such rules, guidelines etc. In case of any conflict or inconsistency, these Terms shall prevail. If you do not agree with any of these Terms (or any other rules, regulations, etc..), You may not use this site.

These Terms may contain provisions relating to the functionality or services that are not (and are not intended to be) available through this site. To the extent that any provision of these Terms relates solely to such functionalities or services, shall have no force or effect and shall not affect the validity of the remaining provisions.

REGISTRATION user and login / logout

To send, transfer and download materials, communicate and access through this site, services, resources and content of some or all sites (defined below), the user may be asked to provide registration data and to connect. It is a condition of use of this Site, Services and Site content that all registration details User provides that be and remain true, accurate, current and complete.

You agree to immediately notify G.B.P. Dental SRL on changes that are relevant to your registration. Notification must be made to address or e-mail address given on this site G.B.P. Dental SRL or under Clauses above.

If G.B.P. Dental SRL believes that these details are not correct, current or complete, or if G.B.P. Dental SRL considered in confidence that such action is appropriate (including where it is suspected registration of multiple accounts / different user profiles for the same person) has the right User deny access to the site, and / or any of its resources, Services and Site Content and to terminate or suspend User’s account (if any).

If you sign up to get access to this site, where G.B.P. Dental SRL provides an option „off”, „out” (or similar), you are obligated to sign out and sign out at the end of the session. G.B.P. Dental SRL reserves the right to disconnect the connected users whose accounts are inactive for an extended period of time. If one of the services that you access through this site is even access to the internet (eg. Supplemental ISP) when you are online, to maintain quality of service for our users, G.B.P. Dental SRL generally reserves the right (1) to make disconnect from the service, or if your connection is slow or work under any circumstances after 15 minutes or any other time limit as we believe on reasonable privacy, and / or (2) to limit the total number of Users connect to the Service at any time and / or period of time that a user can be logged in a session.

Passwords and account details

User is responsible for maintaining the confidentiality of their passwords, account number, identity and other details (if any) and all activities carried out on behalf of users. Any unauthorized use of User’s account or any other breach of security should be reported immediately G.B.P. Dental SRL. Recording and / or your subscription is personal to you and is prohibited disclosure or provision of other people your account name, identity or password. Any disclosure by your account name and password may result in cancellation of registration and / or subscription and, if you register for content / services based on fee / subscription, such termination shall be without pay and may return to pursue additional charges caused by unauthorized use.

SITE CHANGES

G.B.P. Dental SRL and / or third party suppliers may make improvements and / or changes in the products, support, services, facilities, prices and other content of the website (including these Terms) at any time with or without notice.

G.B.P. Dental SRL may provide notice of changes to these Terms (or other content of the Site) by posting notices on this site or other means of communication. Users who access this site after changes have been sent on the site or communicate other means, shall be subject to such changes as soon as such notices or new Terms are sent to the site, or provided by other means, even if the user does not visit page that displays the change or new Terms. It is therefore recommended frequent review this site and these Terms.

PERMITTED AND PROHIBITED USE OF THIS SITE

Access to and use of this site, including viewing, downloading, reproducing, displaying, sending and publishing:, data, graphics, images, photos, project descriptions, information and text, video, audio, music and sound compilations, utilities, software (including widgets and any software available to users in connection with, or to facilitate access to any subscription or restricted access areas or service associated with this site) and software compilations, control programs and other utilities (as defined below) – the contents of letters e-mail or some similar communications sent by or on behalf of G.B.P. Dental SRL on this site and / or user registration or subscription – and other content on this website that was created and offered directly from G.B.P. Dental SRL, G.B.P. Dental SRL affiliates or suppliers their product, support and services (together, the content G.B.P. Dental SRL) is forbidden unless specifically permitted in these Terms. This case refers to any means, including electronic, mechanical, photocopying, recording, creation of derivative works or other event.

G.B.P. Dental SRL provides limited permission, non-transferable, non-exclusive, revocable for users to access and use personal, noncommercial use this site and the contents of this Site as a support and communication resource for purposes specified in this site only. User may electronically copy and print the content of the Site for such purposes, provided that all copyright notices and ownership (where present) are retained in the Site content.

Any other use of the contents of the website, including reproduction for purposes other than those mentioned above, modification, distribution, transmission, downloading of Site content (except for hiding the page), republication or reverse-engineered without the prior written consent the G.B.P. Dental SRL-prohibited (except where such prohibition is prohibited by applicable law). Without limitation, permission to use Site content does not include the resale or commercial use, or distribution of Site content, collection and use of any product listings, support or service descriptions or prices, derivative use of this site or the content of this Site (including framing) – downloading or copying of account information for the benefit of another vendor, avoiding any use of the information, robots, or information gathering or extraction tools similar, any use of the Site Content on any other web site, server or networked computer environment, or any other content on the Site that suggests an association with any products or affiliate G.B.P. Dental SRL G.B.P. Dental SRL, products, support and services, except as specifically provided by written agreement between the relevant parties.

User shall not use this Site or the Services in a manner that would violate these Terms (or their meaning) or any other applicable law or regulation (including those relating to the use of public communications networks), or produce or cause any damage, interruption or failure of the site or the Services. User may not attempt to gain unauthorized access to any part of this site, other User accounts or any computer systems or networks connected to this site or by piracy, avoiding password or other means. User may not collect or attempt to collect information about others through this site.

-COPYRIGHT OWNERSHIP OF SITE CONTENT

G.B.P. Dental SRL not transfer title to any other Site content downloaded or used by User. Site content, including its selection and design are the property of G.B.P. Dental SRL G.B.P. Dental SRL or affiliates and content providers and / or their technology and is protected by copyright and other laws. Limited permission to use Site content (for the purposes mentioned in the preceding section) is specifically conditioned by identifying the user, application and retention of all copyright, trademark and other proprietary notices in Site content, and all proprietary rights and other intellectual property rights of G.B.P. Dental SRL G.B.P. Dental SRL or its affiliates and / or content and technology providers, in Site content. The user will not have any ownership rights to any e-mail addresses, URLs, or on another personal identifier may be assigned or chosen by him for the purposes of any Services available through this site and User’s limited rights to use such identifier / address shall continue only so long as User’s registration / User account remains valid for access to this site or the relevant Service. After termination of the period of validity of G.B.P. Dental SRL for any reason, G.B.P. Dental SRL will be free to use and / or allocate any other Users any such identifier / address.

Any unauthorized use or copying of Site content, or use of Site content which breaches these Terms (or their meaning) may violate trademark, copyright and other proprietary rights and civil and criminal statutes. Users will not use any of the site content (or any content available through this site) in any manner that may violate trademark, copyright or other proprietary rights. G.B.P. Dental SRL reserves all rights to comply with such unauthorized use or breach of these Terms.

TRADEMARKS

„G.B.P. Dental SRL” is a registered trademark of the Association of Romanian Society of Dental Sciences, Bucharest, Romania.

All trademarks, logos, web site addresses, product or model names or derivatives that describe products or affiliate G.B.P. Dental SRL G.B.P. Dental SRL, support or services or that contain the word „G.B.P. Dental SRL” that are included in Site content (together, Brands G.B.P. Dental SRL) are registered trademarks and / or property G.B.P. Dental SRL or Affiliates / Suppliers G.B.P. Dental SRL. Any list of trademarks G.B.P. Dental SRL (or any other trademarks) on this site is updated regularly but will not be considered as all trademarks (or other brands) included in the list of G.B.P. Dental SRL.

Any use of the marks or permutations G.B.P. Dental SRL this (except those specifically authorized by G.B.P. Dental SRL in writing) is strictly prohibited.

Any product or company names mentioned herein may be trademarks of their respective owners.

USER CONTENT, INFORMATION / MATERIAL TRANSFERRED OR OFFERED

In these Terms, User content is information or other content which is or may be provided G.B.P. Dental SRL or entered or downloaded by users through this site or through the media, including (without limitation) pictures, video and other images audio, graphics, documents or data files, information relating to individuals and other persons, messages, e-mail and other communications, files, texts, opinions, personalization settings and other information.

By transferring User content on this site or sending or making available User content to other Users or G.B.P. Dental SRL and G.B.P. Dental SRL Affiliates as a result of or in consideration of the site, Services or Site content use or by other means, User automatically ensures (or warrant that the owner of such User content provided special) G.B.P. Dental SRL, G.B.P. Dental SRL Affiliates and their representatives an irrevocable, perpetual, royalty-free, irrevocable and non-exclusive license to utilize (including commercial use and exploitation) copy, sub-license, reproduce, modify, adapt, publish, translate, public performance, display and distribute User content (including any ideas, concepts, know-how or techniques contained in the website) and create derivative works of it and incorporate User content (or any part therein) in any form, medium or technology now known or developed in the world. In addition, User warrants that they have the necessary rights to grant this license and that the so-called „moral rights” in any User content has been abandoned. All User content will be considered non-confidential, not subject to any use restrictions and no User content will not be subject to any obligations or confidences of the G.B.P. Dental SRL.

However, this section does not apply to any personal information provided by a User which identifies him. This will be processed as introduced in section personal information or registration form or on the web sites of G.B.P. Dental SRL, elsewhere in these Terms or any other terms or conditions that apply specifically to any relevant transaction (if any) between User and any Affiliates G.B.P. Dental SRL.

PRICES AND PAYMENT CONDITIONS

Taxes, honorariums and membership fees displayed on this site shall be paid according to the conditions stated on G.B.P. Dental SRLs invoices. In case of late payment, penalties of 0,1% for each day of delay shall be calculated on the amount due. The value of penalties might exceed the value of unpaid debts. The membership fee is valid and is paid for a period of 365 calendar days. Failure to pay the membership fee leads to loss of membership status. Taxes, honorariums and membership fees displayed on this site might be credited to the payer only if the respective event is cancelled.

PROHIBITED OR RESTRICTED USER CONTENT

Void display or Communications

G.B.P. Dental SRL restrict transmission, distribution, dissemination, transfer, send, obedience, partition and storage through or using this site (together, transfer) of User content which it considers (in confidence) void or lacking in common sense.

Such User content includes (without limitation) communications, pornographic, profane, sexist, xenophobic, libelous, deceptive, vulgar, obscene or defamatory material offensive, ethnic, racial or religious or derogatory epithets, inciting violence, hatred or unlawful activity, description of child abuse, child pornography, sexually suggestive images advertisements, surveys and contests, information surcharge on public securities listed and materials that can cause any civil or criminal liability under any law.

G.B.P. Dental SRL prohibits the transfer or use of User content or transmission of User content with a primary or secondary purpose or effect, to sell, distribute or promote firearms, weapons or dangerous substances projects on fast money, chain letters or pyramid, offers illegal, fraudulent or other offers to record another e-mail out to you, to change the data in auctions or other markets (including public securities markets quotes) – to threaten or harass others – to interrupt the discussion, or create a false identity in order to deceive others to convey sexual requests from, for and a minor-to-make racist remarks or comments to impress any person or misrepresented your affiliation with any person or entity. User shall not advertise or offer for sale or purchase of goods or services for any business purpose, unless Forum or Service specifically permits.

G.B.P. Dental SRL reserves the right (but does not accept any obligation) to delete or restrict Users’ access to relevant Site content and / or User content and / or transmit relevant User content and / or information relating to User (including personal information) to any relevant authority where User content is transferred in breach or suspected breach of any of these Terms (or their meaning or other applicable rules or terms) or any applicable laws or regulations, without any request or complaint to be formally commenced or proved.

Materials protected by copyright and other intellectual property rights

G.B.P. Dental SRL prohibits transferring content appearing music, software, images (still or moving), literary or artistic works or other material protected by intellectual property laws (or that may infringe the intellectual property rights of others), unless the User owns or controls the exclusive rights in this respect and has received all necessary consents (which the User guarantees where such content is transferred). G.B.P. Dental SRL prohibits the transfer of actual or suspected material copyrighted whose use is not authorized, or counterfeit materials.

Personal Information

Unless a user’s personal information provided by that User for registration and / or account opening purposes or (if applicable) personal information relating to other persons known to a User for inclusion in interactive user account address, G.B.P. Dental SRL prohibits transferring any User content which extract personal or private information concerning any person or entity, including the number (s) by phone, e-mail or physical, User account numbers, passwords and financial information.

Where personal information relating to, or images of another individual are transferred by User for inclusion in that User’s online address account, photo album (or any other purpose), User warrants that the person (subject information) has given permission for this operation and data processing induced by it, and any use of such User content by these Terms or this Site.

„Spam” (Message of interruption) and transferring destructive materials

All forms of interrupt messages or e-mail, including the transfer or transmission of unsolicited multiple actions to different discussion groups, mailing lists and all activities that facilitate transmission interrupt messages are prohibited or through this site. Unless the actual damage (which can be calculated reasonably) exceeds this number (in which case actual damages will be payable by the user) by way of liquidated damages preset, you agree to pay G.B.P. Dental SRL 10 RON for each item of „Interrupted message” sent through your account in violation of these Terms.

G.B.P. Dental SRL prohibits transferring computer programs, files and other materials that contain destructive features such as viruses and termination, corrupted files, files „hidden” (as image files with audio included), worms, trojans, viruses for use scrolling, presentation multiple screens, and other activities that may disrupt the integrity or operation of the website or online communication generally.

REVIEW BY USER CONTENT G.B.P. Dental SRL

By using this site, G.B.P. Dental SRL provides only a „jurisdiction” for users to access certain specified services, facilities and / or information. G.B.P. Dental SRL can not and will not be responsible for the examination, review, edit, censor, or perform other procedures to filter and control User content or User behavior User Content or Site content.

However, G.B.P. Dental SRL may, but shall not be obliged to review, manually or by automated means, all User content which is or may be transferred to this site and to monitor or review any areas of this site where users transmitted or communicated mailed or communicate with each other or with G.B.P. Dental SRL (if applicable), including chat rooms, newsgroups, news boards, community pages, photo albums, personal web pages or other use areas and Forums (Forums), if applicable. G.B.P. Dental SRL reserves the right (but disclaims any obligation) to refuse, do not send, do not use, remove, amend, deny access and / or delete any User Content without notice as it deems in its sole latitude void and act as a distasteful or otherwise violates these Terms (or their meaning) and without complaint or request an application on relevant User content to be formally commenced or proved. G.B.P. Dental SRL reserves the right (but is not obligated) to cooperate with any legal authority or in response to the Court and other official requests that require the identity of anyone sending G.B.P. Dental SRL remove User content.

USER CONTENT AND USE OF THE SITE WITHOUT RESPONSIBILITIES

The materials, information and opinions (which may include User content) included and / or expressed in or through Forums (or via any means of accessing User content) are not necessarily those of (or endorsed by) G.B.P. Dental SRL G.B.P. Dental SRL or entity or its affiliates . All User content should be considered only as expressions of opinion and not statements of fact.

Any User content and / or services you obtain or use, or send them via this site, including use of any Forums, will be at the discretion and risk and subject people who give and limitations of liability in these Terms. The security of this site and User content can not be guaranteed.

Understand that every time you send personal information or other online-for example through windows message or chat rooms and other forums, that information can be collected and used by people you do not know. While G.B.P. Dental SRL make all reasonable commercial efforts to protect your personal information private and can not guarantee the security of any information you send online. Make such transmissions at your own risk. Unless it concerns personal information provided by the User for registration or opening or updating that User’s account (on which G.B.P. Dental SRL make all reasonable commercial efforts to protect your privacy) G.B.P. Dental SRL will not be responsible on to (and disclaims any responsibility related thereto) User content submitted in an area of ​​the site designed for (or thought to be) a private access area, and limited personal site becomes available to persons other than the user who User submitted content. Similarly, G.B.P. Dental SRL will not be required in respect of (and disclaims all liability for) the unavailability of any User Content transmitted to an area of ​​the site is designed as a public area of ​​the site or other forums where users other than User who submitted the User content may gain access to such content.

G.B.P. Dental SRL has no obligation to become involved in any dispute you may have with other Users or any incident you belong to other users, or which are affected by or linked to this site in any way.

G.B.P. Dental SRL disclaims all liability relating to any User Content, including any errors, virus, defamation, libel, obscenity or non-compliance contained in any User Content that occur or not the laws of copyright, libel, privacy or other appropriate any prohibited User Content and any User Content.

G.B.P. Dental SRL disclaims any liability for unauthorized use (by other Users) of User content, and denies (without limitation) any obligation to use the User Content that infringes any copyright, trademark rights or any intellectual property rights of any other user or person.

User is solely responsible for any damage (including site content) resulting from the use (or introduction) of any User content or Site (including disputes and incidents described in the previous sections) and those transactions or events.

G.B.P. Dental SRL will have no liability for unauthorized access to User’s account or automatic forwarding of messages and / or viruses (caused by viruses or otherwise) to persons whose data were entered by a User for inclusion in any file addresses available online through this site.

Limitations or obligations in these Terms shall apply whether the obligation is based on breach of contract, tort (including negligence or fault), strict obligation, breach of warranties, or any other legal theory.

STORAGE AND LOSS OF USER CONTENT

If G.B.P. Dental SRL e-mail facilities, web hosting or other services via this site involving the provision of computer storage space, or on other relevant services G.B.P. Dental SRL reserves the right to impose and change limits and / or restrictions (temporary or otherwise) to use the Services, including, without limitation, limitations on memory space offered on memory (eg. maximum total limit and / or a maximum size per file / e- mail), time / time of files (eg. emails older than 180 days), number and / or size of the files (eg. maximum number of emails that can be sent, stored or received to your account), the amount of information downloaded or transferred, or any other criteria that you can specify G.B.P. Dental SRL. Without limiting the following paragraph, the material of more than one such limit can be deleted or unacceptable for such storage. Users can interactively sell any storage space offered through this website.

G.B.P. Dental SRL will not be liable for any loss, deletion, removal or error reference to the intended recipient of User content transferred to this site, or because of a computer virus, unauthorized access or other means. Users are encouraged to retain a backup copy of all User content and Users undertake to do this on all User content transferred. G.B.P. Dental SRL reserves the right to refuse access to this site and delete user content at any time without notice.

SERVICES SITE AND SITE CONTENT WITHOUT WARRANTY

The entire content of the website and services are provided „as is” and „as available” and G.B.P. Dental SRL expressly derogate, to the maximum extent permitted by law, all warranties and representation of any kind (Warranties) on site content and services, either expressed or imposed, including any warranties imposed by sale, satisfactory quality, fitness for a particular purpose and non-infringement of third party intellectual property rights.

Without limitation:

G.B.P. Dental SRL does not warrant the contents of the site is suitable, available or permitted for use in any location that is free from viruses or interoperability with any hardware, software or content of this site or the user’s ability to access or interact with other service providers, networks, users, and information resources, information on the internet. Those who access this site and use Site content and / or services have a responsibility to respect the law and regulations, including any applicable local laws.

Although G.B.P. Dental SRL tried to verify compliance, safety and timeliness entire contents of the Site, including product (as applicable), services, support and other details and descriptions obtained from third parties, G.B.P. Dental SRL no warranty for the accuracy of any statements in this site. Any materials, products, support, services or information referred to in this site may be outdated. G.B.P. Dental SRL not undertake to update the content of the Site. G.B.P. Dental SRL disclaims all liability or responsibility for any errors or omissions in Site content (except so far as such a person would not be in accordance with the warranties and other terms and conditions relating to sales of goods or services if There, the G.B.P. Dental SRL). Any decisions based on information contained in the Site content (or User content) are the sole responsibility of the User.

G.B.P. Dental SRL does not warrant that the functions or services available through the Site or other user interactions with the website will be constantly available, uninterrupted, secure or error-free, that defects will be corrected, or that this site or the server that makes available no viruses or other harmful components. G.B.P. Dental SRL and G.B.P. Dental SRL affiliates assumes no responsibility, and shall not be liable for any damage to (or loss of information), or viruses that may infect your computer or other property via your access to, or use of this site, including downloading images, software or other content on the site. When using the site content results in the need for servicing, repair or correction of equipment or data, User assumes all costs.

The information in the site’s content (and User content) does not constitute legal advice, professional, financial or medical advice and should not be a basis. Site content including search statement or statement of intent shall not constitute a basis. G.B.P. Dental SRL reserves the right not to act in accordance with any such claim.

This site may contain references to specific products and services G.B.P. Dental SRL can not be or can not be prepared and available in a particular location. Any such reference shall be deemed not suggest or guarantee that any such products or services will be available at any time and in any location.

Where applicable law prohibits or restricts the exclusion of warranties G.B.P. Dental SRL as shown above exclude G.B.P. Dental SRL refuse and also limited only guarantees the maximum allowed by applicable law.

Party transactions

Where it is possible for users to do transactions through this site (or any site in connection) with a third party (including other Users or a service provider or product seller) who is not G.B.P. Dental SRL, such transaction (or any rights and obligations shall arise) will be carried out between you and third parties.

Software Downloads and Online Applications Restrictions and Disclaimers

Any drivers, software, programs (including all upgrades and updates), browser, peripherals and other applications, services or utilities, any software made available to Users in connection with or to facilitate access to, any subscription associated with this site and all files and images incorporated in or generated by the software, programs and other materials available for download, or as a remote application or service, from the Site content (Utilities) are provided with support and service to Users. Title to Utilities (whether downloaded or not) is not transferred to Users and is owned (and intellectual property rights therein) by G.B.P. Dental SRL, G.B.P. Dental SRL Affiliates or the relevant licensors.

User’s use of any Utilities shall be governed also by the terms of any related documents interactively or not, end user license or other relevant agreements, and terms and conditions specified by the vendor or relevant license (which will be most of these Provisions in case of any inconsistency with these Terms). If no end user license agreement accompanying a no Utility, the Utility is licensed under a single-user, non-transferable, non-exclusive, revocable.

Utilities may be used only as specified in the applicable license. User may not reproduce, copy, rent, lease, reverse engineer, decompile or sell Utilities, except as specifically permitted by the EULA or by applicable law. Unauthorised use of Utilities violates copyright and other intellectual property rights and G.B.P. Dental SRL or the relevant licensor (as applicable) reserves all rights.

G.B.P. Dental SRL makes no warranty as to the accuracy or reliability of the results or output that derives from the use of Utilities. G.B.P. Dental SRL not accept responsibility for loss of data or damage caused by installation or use of any downloaded Utilities, or give any other warranty, or accept any liability whatsoever with respect to Utilities. G.B.P. Dental SRL recommends that Users (and Users warrant that they shall) always create and retain a copy of all data in hardware (with or in which Utilities will be installed or used) before installing or using any Utilities.

G.B.P. Dental SRL and G.B.P. Dental SRL affiliates (unless specifically stated in the applicable license, if any) offer support or assistance in using, installing or maintaining any Utilities, or resolving issues or problems that may occur as a result of using or installing Utilities .

You agree that utilities and any accompanying documentation and / or specifications may be subject to the laws and regulations on export control. You agree not to export or re-export the Utilities, directly or indirectly, in violation of such laws or regulations.

Downloading of any Utility constitutes acceptance of these Terms. If you do not agree with these Terms, you may not download any Utility or accompanying online documentation.

SITE CONTENT WITHOUT WARRANTY OBLIGATIONS AND

G.B.P. Dental SRL, G.B.P. Dental SRL Affiliates all others involved in creating, producing, hosting and delivering Site content shall not be responsible for any direct, indirect, special, incidental, consequential or punishment, including the loss of data, loss profits, business interruption or occurred during or damage of any kind (including negligence and the interference of other offenses) resulting from the use, inability to use, the Site content, even if G.B.P. Dental SRL or other authorized representative has been advised of the possibility of such damages.

Applicable law may not allow the exclusion of responsibilities in this section in all cases. The exemption in this section apply only to the maximum extent permitted by applicable law.

G.B.P. Dental SRL responsibility for damage or loss (by contract, negligence, tort or other cases) will not in any case exceed the amount paid by the user for accessing this site (except as provided by mandatory applicable law).

PERSONAL INFORMATION, PRIVACY AND COOKIES (identifying files on internet pages)

By entering through this website or by phone any registration process:

Consent to the processing of personal data such as your name or title, address, phone number, contact details and other personal details („Personal Data”) in accordance with the terms notified in the „Personal Data” (or similarly named) the registration form / data entry or telephone registration process of this website.

You agree that your personal data processing is necessary and / or desirable to personalize your visit to this site and / or the granting and controlling access to this site or parts of it or paying subscribers and registered users consent to such processing.

In certain circumstances, G.B.P. Dental SRL may seek additional personal information such as photocopies of identification documents or credit cards for example for identity verification or fraud prevention purposes. If such information is provided through this site G.B.P. Dental SRL will also be considered „Personal Information”.

G.B.P. Dental SRL may provide, make available or transmit personal information to other departments and divisions and affiliates G.B.P. Dental SRL G.B.P. Dental SRL. G.B.P. Dental SRL will not disclose personal information to third persons or entities other than Affiliates G.B.P. Dental SRL without your consent, except as below.

Personal information may be disclosed to third parties to enable (1) the performance of contracts you take part or for other purposes specified in these Terms or in the „Personal Information” (or similar name) the introduction of the registration form / data recording process by phone to this site, or (2) compliance with legal obligations that are subject to any Affiliate G.B.P. Dental SRL and G.B.P. Dental SRL.

Personal information can be extracted third parties to enable them to provide services for or on behalf of, or at the direction or affiliates G.B.P. Dental SRL G.B.P. Dental SRL. In these cases, G.B.P. Dental SRL take steps to ensure that compliance with the privacy policy and that such recipients G.B.P. Dental SRL (1) shall not use personal information for purposes other than those permitted., (2) obtaining and processing of Personal Information only if to provide personal information and respecting unauthorized use and adopt similar stringent policies and terms of protection and use of personal information, and (3) strict compliance with applicable laws.

Where personal information is provided in connection with transactions connected to this website with reference to payments (eg payment of subscriptions), G.B.P. Dental SRL may submit personal information to third parties enforcement agencies probable credit / fraud or others who are otherwise involved in crime prevention, to process credit card acceptability inmate or other payment methods or to prevent crime and / or agents processing credit card and other payment methods. Personal information sent to those countries may require transfer to the United States or elsewhere outside the EU, for purposes of processing and the like.

G.B.P. Dental SRL may use, process and disclose without restriction any anonymous or generic information (including statistics) that can not be identified.

G.B.P. Dental SRL to inform third parties can request that personal information has been disclosed in connection with that personal information corrected or deleted. If G.B.P. Dental SRL has no control over personal information, G.B.P. Dental SRL will use reasonable efforts to change your requests for correction and deletion. However, if the personal information has been transferred to the credit card payment and certain other agencies for payment processing, you will need to contact these agencies directly if you want your personal information transferred to those agencies to be rectified or erased. G.B.P. Dental SRL can not assume, and excludes all liability for rectification or deletion of personal information that were transferred (with your consent) to certain agencies such as credit checks or fraud, or agency requesting payment processing and / or take control that information. G.B.P. Dental SRL accepts no obligation to obtain credit incorrectly generated by such third parties, or other consequences (including adverse credit ratings) of Personal Information excluded and used as shown in the „Personal Information” (or similarly entitled) of the form introducing registration / data or telephone registration process for this site, these Terms.

By accessing this Site, User accepts and agrees that G.B.P. Dental SRL, G.B.P. Dental SRL affiliates or suppliers of those products may send cookies (small pieces of information placed on program control your hard drive when you visit a website or part of a site web) in your computer and other access devices to personalize your visit to this site and / or to learn more about how to use search or while visiting this site. Cookies can contain personal information about you and may be long or in one session.

WARRANTY

User will ensure G.B.P. Dental SRL, G.B.P. Dental SRL affiliates and suppliers, officers, agents, employees as well as their service providers and will protect them against any losses, costs, proceedings, damages, expenses (including reasonable legal costs and expenses) or liabilities incurred in any as any of them as a result of any claim by a third party resulting from the breach or failure by the use of any prohibitions or restrictions on the activities of users on this site contained in these Terms, or on any obedience, representation or guarantee the User contained in these Terms and any claim by any person in relation to the problems, responsibilities and obligations that have been exempted by the G.B.P. Dental SRL in these Terms.

Without limiting the generality of the above warranty, the User exonerates preserve and protect G.B.P. Dental SRL, G.B.P. Dental SRL affiliates, suppliers, officers, agents, employees as well as their service providers (who refuse responsibility) on applications, obligations, costs (including legal fees), expenses, demands and damages (direct, indirect and consistent), of any nature, known or unknown, suspected or unsuspected, excluded or not excluded, caused by either of them any way involved or refer any of the following:

any prohibited or restricted User content transferred by User or any use of this Site by User (including the use of prohibited or restricted site by the user);

any loss, deletion, removal, corruption or publication of User content transferred by User, or

– Any unauthorized use of User’s account or compromise of User account security by maintaining the confidentiality of error user account passwords or other security details,

and other similar events.

Connection HYPERTEXT TO AND FROM THIS SITE

You must obtain the written consent of the operator of that site before creating any link to this site. Deep links is prohibited. All authorized links to this site must be on the main page of the site, you need to clarify that this Site and the Site content are distinct from the website that connects and must establish that the site is owned and / or operated by G.B.P. Dental SRL.

G.B.P. Dental SRL or third parties (with the agreement as above) may provide hypertext connections to and / or from other web sites or Internet resources. The inclusion of these links in the website is for convenience only and do not require endorsement of the other websites by G.B.P. Dental SRL or any association with the operators of the site. G.B.P. Dental SRL encourages discretion in seeking their own web sites and external resources. Some websites may contain or link Users to websites containing information that may be considered offensive void. Web sites may send their own cookies external users, collect information and / or request personal information.

Visiting external web sites by the user through links from this website is entirely at your own risk.

G.B.P. Dental SRL has not confirmed the accuracy or reliability of any information from external web sites or resources linked or accessed through this website, or go to the site (sites) G.B.P. Dental SRL. G.B.P. Dental SRL will not be responsible or liable for any content, advertising, products, support, services or other materials on or available from such web sites or external resources. G.B.P. Dental SRL will not be liable for the accuracy, copyright compliance, legality or decency of material contained in websites or external resources. G.B.P. Dental SRL will not be responsible for and refuse all warranties, express and implied, as to the accuracy, validity, legality, copyright compliance, decency and any other material or information contained in websites or external resources. G.B.P. Dental SRL will not be liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or allegedly caused by the use or reliance on any content, products, support or services available on or through any websites or external resources.

Without limiting the foregoing, G.B.P. Dental SRL not represent or guarantee the security of any information (including credit card and other personal information) that may be requested to provide a user and the third party websites linked and user addresses any request on the G.B.P. Dental SRL these problems.

TERMINATION

With the exception of service or visits for which a subscription fee is payable, end user can use the privileges of services in this website and in the other content of the Site at any time by destroying all of the site content downloaded from this site and all copies, wherever located or installed. User’s right to use the services on this website and other content of the website will be completed soon with or without notification G.B.P. Dental SRL own initiative if the user does not comply with these Terms.

Where a subscription or other fee is payable by the user on the access and use of this Site or the Service, User must inform G.B.P. Dental SRL in writing (or otherwise specifically authorized) on the desire to terminate the subscription. In the absence of specific provisions to the contrary on the user’s ability to terminate or termination period, the User shall be entitled to terminate the Subscription Service G.B.P. Dental SRL gave a notice of at least one full calendar month on the termination.

G.B.P. Dental SRL can enter User or recording access through this site if the user account is not accessed or if User does not connect during a period of three months or more (or such other period specified by the G.B.P. Dental SRL).

Also G.B.P. Dental SRL reserves the right to terminate User’s access to the site and / or its account in confidence any time without cause (subject to the return of any sums paid in advance by the user with respect to such access in accordance with Clause applicable). In such circumstances, G.B.P. Dental SRL will use commercially reasonable efforts to send notice of termination to Users at their last notified contact address or e-mail.

Upon termination, User must cease use of and destroy all copies it holds of Site content and G.B.P. Dental SRL can remove or delete all contents of a user such User, unless a license has been granted perpetual G.B.P. Dental SRL to use a certain content of the site for a fee has been paid. Without limiting the general freedom of G.B.P. Dental SRL to remove or to deny access to User content for any reason, following termination G.B.P. Dental SRL shall have no obligation to maintain any User content or you send any message or any part of your countries.

TRANSITIONAL AND FINAL

If any provision of these Terms may not apply to the provision of non-application will be subject to replacement by a provision valid, enforceable provision that most closely matches the intent of the original provision. This will not affect the validity or enforceability of the remaining provisions.

Notwithstanding the waiver documents and limitations of obligations in these Terms, any claim or action against G.B.P. Dental SRL G.B.P. Dental SRL or Affiliates may be brought by any person relating to or occurring in this site, unless which such claim or action is initiated and G.B.P. Dental SRL company notified in writing within one year of the date on which occurred the first time because of this action.

G.B.P. Dental SRL employees and agents are not authorized to modify these Terms. Nothing that is said by any sales person or customer service in the G.B.P. Dental SRL should not be understood as a variation of these Terms, or as an authorized representation, legal on this site or the nature or quality of products or services displayed or other The site’s content. Headings in these Terms are only fit and will have no effect to these Terms.

Calls to customer advice line which is speech or referred to in this site may be monitored for quality control products and services.

Effective date: Timisoara, Romania, 20.11.2018

Validity: Unlimited

Document version: 1.0

 
Powered By ClickFunnels.com